Implication of Future Scenarios by Industrial DesignersAkin, Izzettin Fazil ORCID: 0000-0003-3921-0980
(2017) Implication of Future Scenarios by Industrial Designers. In: UTAK 2016 2. National Design Research Conference, 2016-9-21 - 2016-9-23, Ankara.

Access the full-text of this item by clicking on the Open Access link.

Abstract

Ürün tasarımı büyük oranda gelecekle ilgilenmektedir. Gelecek tanımı projelere göre değiş- mektedir: bazen altı ay, bazen iki hafta, bazen de 20 yıl sonrası için tasarımlar yapılmaktadır. Tasarımcıların pratikleri gereği, geleceği düşünmek, geleceğe şekil vermek veya gelecek için karar verecek birey veya grupları etkilemek gibi kaygıları olmalıdır. Geleceğin nasıl olacağı ile ilgili çeşitli metotlar mevcuttur. Delphi çalışmaları, trend öngörüleri, hatta bilim-kurgu kitap ve filmleri bunlardan birkaçı olarak gösterilebilir. Bazı metotlar tasarım alanı tarafından geliş- tirilmiş ve kullanılmaktadır, kurgusal tasarım (design fiction) veya tasarım örneklemi (design prop) gibi. Bu araştırmanın odağında gelecek senaryoları olacaktır. Araştırmanın amacı senaryo planlama (scenario planning) metodolojisinin tasarım pratikleri için avantajları ve en önemlisi tasarımcıların öngörülerinin inandırıcılığını artırmak için nasıl kullanılacağını göstermektir. Se- naryolar olası gelecekleri tartışmak, şimdiki kararların geleceği nasıl etkileyebileceğini göster- mek için önemli araçlardır. Gelecek senaryolarının başarılı bir şekilde uygulandığı en ünlü ör- nekleri Shell’in 1970 krizi öncesi oluşturduğu petrol fiyatları ile ilgili senaryosu (Wack, 1985) ve Adam Kahane’nin 1991 ve 1992 yıllarında Güney Afrika Cumhuriyeti için organize ettiği Mont Fleur Senaryo Çalışmaları (Ogilvy, 2002) olarak gösterilebilir. Araştırma, tasarım ala- nında kullanılan gelecek üzerine fikirler geliştirmek metotlarını özet olarak içermekte, senaryo planlama metodolojisi üzerine literatür taraması ve bu yöntemi daha önce çalışma hayatların- da kullanmış olan iki tasarım araştırmacısı ile yapılan görüşmelerin sonuçlarını içermektedir. Senaryo planlama metodolojisinin nasıl kullanıldığı, nerelerde kullanıldığı, tasarım alanında nasıl kullanılabileceği, hangi avantajları ve dezavantajları getireceği incelenmektedir. Örnek senaryo planlama uygulamalarının yanı sıra senaryo planlama alanında temel kitaplar (Fahey ve Randall, 1998; Ogilvy, 2002; R.Schwartz, 1996) ve yakın zamanda yayınlanan makaleler araştırmanın temelini oluşturmaktadır.

Item Type: Conference or Workshop Item (Unspecified)
Divisions: Faculty of Science and Engineering > School of Engineering
Depositing User: Symplectic Admin
Date Deposited: 14 Sep 2022 09:21
Last Modified: 18 Jan 2023 20:41
Open Access URL: https://drive.google.com/file/d/1e-623cpEMAH1PlgdX...
URI: https://livrepository.liverpool.ac.uk/id/eprint/3164650