Browse by People


Up a level
Export as [feed] RSS [feed] RSS 2.0 Short Author List
Number of items: 2.


Chen, Yiyang, Liu, Baoyuan, Sun, Yani, Li, Huixia, Du, Taofeng, Nan, Yuchen, Hiscox, Julian A ORCID: 0000-0002-6582-0275, Zhou, En-Min and Zhao, Qin
(2018) Characterization of Three Novel Linear Neutralizing B-Cell Epitopes in the Capsid Protein of Swine Hepatitis E Virus. Journal of Virology, 92 (13). e00251-e00218.


Li, Huixia, Fan, Mengnan, Liu, Baoyuan, Ji, Pinpin, Chen, Yiyang, Zhang, Beibei, Sun, Yani, Huang, Baicheng, Nan, Yuchen, Sun, Zhenzhao
et al (show 4 more authors) (2019) Chicken Organic Anion-Transporting Polypeptide 1A2, a Novel Avian Hepatitis E Virus (HEV) ORF2-Interacting Protein, Is Involved in Avian HEV Infection. JOURNAL OF VIROLOGY, 93 (11). e02205-e02218.

This list was generated on Sat Jun 3 12:03:24 2023 BST.