Browse by People


Up a level
Export as [feed] RSS [feed] RSS 2.0 Short Author List
Number of items: 7.


Zhang, Beibei, Fan, Mengnan, Fan, Jie, Luo, Yuhang, Wang, Jie, Wang, Yajing, Liu, Baoyuan, Sun, Yani, Zhao, Qin, Hiscox, Julian A ORCID: 0000-0002-6582-0275
et al (show 2 more authors) (2022) Avian Hepatitis E Virus ORF2 Protein Interacts with Rap1b to Induce Cytoskeleton Rearrangement That Facilitates Virus Internalization. Microbiology spectrum, 10 (1). e0226521-e0226521.


Fan, Mengnan, Luo, Yuhang, Zhang, Beibei, Wang, Jiaxi, Chen, Tianxiang, Liu, Baoyuan, Sun, Yani, Nan, Yuchen, Hiscox, Julian A ORCID: 0000-0002-6582-0275, Zhao, Qin
et al (show 1 more authors) (2021) Cell Division Control Protein 42 Interacts With Hepatitis E Virus Capsid Protein and Participates in Hepatitis E Virus Infection. FRONTIERS IN MICROBIOLOGY, 12. 775083-.


Chen, Yiyang, Liu, Baoyuan, Sun, Yani, Li, Huixia, Du, Taofeng, Nan, Yuchen, Hiscox, Julian A ORCID: 0000-0002-6582-0275, Zhou, En-Min and Zhao, Qin
(2018) Characterization of Three Novel Linear Neutralizing B-Cell Epitopes in the Capsid Protein of Swine Hepatitis E Virus. Journal of Virology, 92 (13). e00251-e00218.


Li, Huixia, Fan, Mengnan, Liu, Baoyuan, Ji, Pinpin, Chen, Yiyang, Zhang, Beibei, Sun, Yani, Huang, Baicheng, Nan, Yuchen, Sun, Zhenzhao
et al (show 4 more authors) (2019) Chicken Organic Anion-Transporting Polypeptide 1A2, a Novel Avian Hepatitis E Virus (HEV) ORF2-Interacting Protein, Is Involved in Avian HEV Infection. JOURNAL OF VIROLOGY, 93 (11). e02205-e02218.


Hou, Gaopeng, Xue, Biyun, Li, Liangliang, Nan, Yuchen, Zhang, Lu, Li, Kuokuo, Zhao, Qin, Hiscox, Julian A ORCID: 0000-0002-6582-0275, Stewart, James P ORCID: 0000-0002-8928-2037, Wu, Chunyan
et al (show 2 more authors) (2019) Direct Interaction Between CD163 N-Terminal Domain and MYH9 C-Terminal Domain Contributes to Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Internalization by Permissive Cells. FRONTIERS IN MICROBIOLOGY, 10. 1815-.


Gao, Jiming, Xiao, Shuqi, Xiao, Yihong, Wang, Xiangpeng, Zhang, Chong, Zhao, Qin, Nan, Yuchen, Huang, Baicheng, Liu, Hongliang, Liu, Ningning
et al (show 10 more authors) (2016) MYH9 is an Essential Factor for Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Infection. SCIENTIFIC REPORTS, 6 (1). 25120-.


Wang, Yan, Li, Rui, Qiao, Songlin, Wang, Jiaxi, Liu, Hongliang, Li, Zhijun, Ma, Hongfang, Yang, Lei, Ruan, Haiyu, Weng, Maoyang
et al (show 5 more authors) (2020) Structural Characterization of Non-structural Protein 9 Complexed With Specific Nanobody Pinpoints Two Important Residues Involved in Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Replication. FRONTIERS IN MICROBIOLOGY, 11. 581856-.

This list was generated on Tue May 30 03:21:36 2023 BST.