Browse by People


Up a level
Export as [feed] RSS [feed] RSS 2.0 Short Author List
Number of items: 3.


Miao, Congcong, Yan, Peiyao, Liu, Haichao, Cai, Shanshan Diana, Dodd, Liam J, Wang, Haoran, Deng, Xi, Li, Jian, Wang, Xi-Cun, Hu, Xiaolin
et al (show 3 more authors) (2022) Fabrication of TiN-Based Superhydrophobic Anti-Corrosion Coating by Inverse Vulcanization. Bulletin of the Chemical Society of Japan, 95 (8). pp. 1253-1262.


Miao, Congcong, Xun, Xingwei, Dodd, Liam J, Niu, Shiquan, Wang, Haoran, Yan, Peiyao, Wang, Xi-Cun, Li, Jian, Wu, Xiaofeng ORCID: 0000-0001-5549-8836, Hasell, Tom ORCID: 0000-0003-4736-0604
et al (show 1 more authors) (2022) Inverse Vulcanization with SiO<sub>2</sub>-Embedded Elemental Sulfur for Superhydrophobic, Anticorrosion, and Antibacterial Coatings. ACS APPLIED POLYMER MATERIALS, 4 (7). pp. 4901-4911.


Jia, Jinhong, Liu, Jingjiang, Wang, Zhi-Qiang, Liu, Tao, Yan, Peiyao ORCID: 0000-0001-7377-1808, Gong, Xue-Qing, Zhao, Chengxi, Chen, Linjiang, Miao, Congcong, Zhao, Wei ORCID: 0000-0003-0265-2590
et al (show 6 more authors) (2022) Photoinduced inverse vulcanization. Nature Chemistry, 14 (11). 1249-+.

This list was generated on Mon Jan 15 10:01:42 2024 GMT.