Browse by People


Up a level
Export as [feed] RSS [feed] RSS 2.0 Short Author List
Number of items: 7.


Xiao, Liangping, Liu, Xiao, Zhou, Renwu, Zhang, Tianqi, Zhou, Rusen, Ouyang, Bo, Kan, Erjun, Cullen, Patrick J, Ostrikov, Kostya Ken and Tu, Xin ORCID: 0000-0002-6376-0897
(2021) Facile synthesis of high-performance indium nanocrystals for selective CO2-to-formate electroreduction. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 231. p. 113847.


Xi, Dengke, Lv, Xinyi, Huang, Ziwei, Du, Xu, Zhou, Rusen, Zhang, Xianhui, Yang, Size and Tu, Xin ORCID: 0000-0002-6376-0897
(2022) Fast and catalyst-free conversion of protein-rich biomass using plasma electrolysis. Journal of the Energy Institute, 105. pp. 463-471.


Zeng, Yuxuan, Chen, Guoxing, Wang, Jianqiao, Zhou, Rusen, Sun, Yifei, Weidenkaff, Anke, Shen, Boxiong and Tu, Xin ORCID: 0000-0002-6376-0897
(2022) Plasma-catalytic biogas reforming for hydrogen production over K-promoted Ni/Al2O3 catalysts: Effect of K-loading. JOURNAL OF THE ENERGY INSTITUTE, 104. pp. 12-21.


Mei, Danhua, Shen, Xiaoqiang, Liu, Shiyun, Zhou, Rusen, Yuan, Xuchu, Rao, Zhiqiang, Sun, Yifei, Fang, Zhi, Du, Xuesen, Zhou, Ying
et al (show 1 more authors) (2023) Plasma-catalytic reforming of biogas into syngas over Ni-based bimetallic catalysts. Chemical Engineering Journal. p. 142044.


Mei, Danhua, Shen, Xiaoqiang, Liu, Shiyun, Zhou, Rusen, Yuan, Xuchu, Rao, Zhiqiang, Sun, Yifei, Fang, Zhi ORCID: 0000-0001-9116-5449, Du, Xuesen, Zhou, Ying
et al (show 1 more authors) (2023) Plasma-catalytic reforming of biogas into syngas over Ni-based bimetallic catalysts. Chemical Engineering Journal. p. 142044.


Mei, Danhua, Shen, Xiaoqiang, Liu, Shiyun, Zhou, Rusen, Yuan, Xuchu, Rao, Zhiqiang, Sun, Yifei, Fang, Zhi ORCID: 0000-0001-9116-5449, Du, Xuesen, Zhou, Ying
et al (show 1 more authors) (2023) Plasma-catalytic reforming of biogas into syngas over Ni-based bimetallic catalysts. Chemical Engineering Journal. p. 142044.


Mei, Danhua, Shen, Xiaoqiang, Liu, Shiyun, Zhou, Rusen, Yuan, Xuchu, Rao, Zhiqiang, Sun, Yifei, Fang, Zhi, Du, Xuesen, Zhou, Ying
et al (show 1 more authors) (2023) Plasma-catalytic reforming of biogas into syngas over Ni-based bimetallic catalysts. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 462. p. 142044.

This list was generated on Wed May 24 06:52:24 2023 BST.